برنامه درسی دوره

آزمون نهایی
دکتر صمیمی راد 00:00:00
دکتر دریانی 00:10:00
دکتر بیتا بهنوا 00:00:00
دکتر شهناز سالی 00:00:00
دکتر شرفی رایگان 00:10:00
این جلسه شامل 1 می باشد این جلسه شامل 1 می باشد این جلسه شامل 1 می باشد این جلسه شامل 1 می باشد این جلسه شامل 1 می باشد این جلسه شامل 1 می باشد این جلسه شامل 1 می باشد این جلسه شامل 1 می باشد
دکتر علویان 00:10:00
ئئ
آزمون هپاتیت سی 00:00:00
دکتر کامران باقری لنکرانی 00:00:00
دکتر مهری نیک بین 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

طراحی و اجرا : میثم فتحی
X